top of page

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOWNSVILLE
BỆNH VIỆN

2,0KM từ 212 Đường Nathan

2 phút qua Bruce Hwy/Nathan St

 

Bệnh viện Đại học Townsville là cơ sở lớn nhất ở Townsville HHS và là bệnh viện chuyển tuyến cấp ba duy nhất ở miền bắc Australia. Townsville HHS cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên nhiều chuyên khoa ở các cơ sở cấp tính, cộng đồng và tiếp cận cộng đồng.

bottom of page