top of page

TÀI SẢN

Tôi là nhà thầu/nhà cung cấp

3.jpg

Đăng nhập để tải xuống thông số kỹ thuật của hồ sơ nhà thầu và nhà cung cấp đã được phê duyệt.

Tôi là khách hàng/người mua

VĂN PHÒNG-TIẾP NHẬN LÀ 212NATHANST

Tải xuống hình ảnh và sơ đồ mặt bằng của trang web.

bottom of page